Chính sách bảo mật

Để bảo vệ tốt hơn quyền riêng tư của bạn, tôi cung cấp thông tin này nhằm thông báo về chính sách bảo mật thông tin cũng như cách mà tôi sử dụng thông tin của bạn.

Phạm vi thu thập

Thông tin mà bạn cung cấp cho chúng tôi phần lớn thông qua bình luận và form đăng ký trên Nam Ngô Blog bao gồm: email, họ tên, website và nội dung bình luận.

Tôi không bao giờ sử dụng cookie hay công nghệ theo dõi nếu như chưa được bạn cho phép và cam kết không để lộ thông tin của bạn ra bên ngoài.

Sự chấp thuận

Bằng việc trao cho tôi thông tin cá nhân của bạn trên blog. Tôi hiểu rằng bạn đã đồng ý rằng thông tin của bạn sẽ được thu thập và sử dụng như được nêu trong Chính sách này.

Nếu bạn không đồng ý, bạn cần dừng việc cung cấp thông tin cá nhân tại bất cứ đâu trên blog.

Mục đích thu thập

Tôi thu thập thông tin của bạn để phục vụ những mục đích sau đây:

  1. Chăm sóc độc giả: bao gồm việc phản hồi cho các yêu cầu của bạn, các chương trình độc giả thân thiết, các chương trình trao thưởng khi bạn tham gia.
  2. Cải thiện chất lượng: Tôi cần nhiều đánh giá và ý kiến phản hồi từ bạn để nâng cấp nội dung và dịch vụ tốt hơn.
  3. An ninh mạng: Theo quy định của pháp luật ở từng thời điểm, tôi có thể thu thập và cung cấp thông tin cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Nếu có câu hỏi hay thắc mắc về chính sách này, bạn vui lòng liên hệ với tôi bằng cách truy cập trang liên hệ.