27 thuật ngữ Web cơ bản dành cho người mới

Thuật ngữ web

Khi bạn bắt đầu xây dựng doanh nghiệp hay thương hiệu của mình trên internet, bạn sẽ gặp vô vàn thuật ngữ như tên miền, hosting, WordPress, DNS,… Các thuật ngữ này liên quan tới nhiều thành phần của một website và chúng có thể liên quan với nhau.
Read more →